LS Infrakonsult AB

Säkerheten framför allt

Om LS Infrakonsult AB

 

 

  • LS Infrakonsult har varit verksamma sedan 2011

  • LS Infrakonsult har under dessa år erhållit uppdrag som konsult för

  • Trafikverket Investering Öst, Verksamhetsstyrning uppdraget består av HSQ specialist samt Arbetsmiljö, El- & Trafiksäkerhetshandläggare vid Projekt Getingmidjan. Projektet är en Upprustning av järnvägssträckan mellan Stockholm Central och Stockholms södra, en av Sveriges mest trafikerade järnvägssträckor.

  • Trafikverket Stora Projekt Citybanan, en ny spårtunnel under Stockholm City. Uppdraget har bestått av funktionen  El och Trafiksäkerhetsexpert , Arbetsmiljösamordning BAS-U handläggare och Byggledning BANA.

  • LS Infrakonsult har bedrivit utbildning inom El och Trafiksäkerhet. Några kunder som årligen återkommit är Infrapartner och SIBEK.

  • LS Infrakonsult har bedrivit HTSM uppdrag, främst har det varit Railweld Sweden AB (RWS) som  avropat våra tjänster som HTSM.

  • LS Infrakonsult har bedrivit uppdrag som byggtrafikledare, främst har det varit Electric Rail Service (ERS) som avropat våra tjänster som Byggtrafikledare. 

  • LS Infrakonsult har bedrivit uppdrag som BUP-BAP handläggare, främst har det varit Infratek som avropat våra tjänster som BUP-BAP Handläggare.

 

 

 

 

.