LS Infrakonsult AB

Säkerheten framför allt

 

LS Infrakonsult bedriver nedanstående grundutbildningar  inom  trafiksäkerhet på järnvägen.

 • TRV Vistas i spår
  (BASÄVISTA)
  Personer som på egen hand ska vistas i trafikerat spår och inom spårområde.

 • TRV Skydds- och säkerhetsledning (SoS-Ledare)
  (BASÄSKYDD)
  Personer som ska ansvara för aktiviteter/arbete och vistelse inom spårområde eller tjänstgöra som tågvarnare.

 • TRV Skydds- och säkerhetsplanering (SoS-Planerare)
  (BASÄSOS-PL)
  Personer som ska planera för aktiviteter/arbete inom spårområde.

 • TRV Tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd samt vägvakt
  (BASÄTSM)
  Personer som ska tjänstgöra som tillsyningsman vid A-, L-, E-skydd eller vägvakt.

 • TRV Operatör för tunga spårgående arbetsredskap
  (BASÄOPT-TSA)
  Utbildningen vänder sig till de personer som skall manövrera tunga spårgående arbetsredskap i Trafikverkets spåranläggning, (TSA)

LS Infrakonsult bedriver nedanstående repetitionsutbildningar  inom  el & trafiksäkerhet på järnvägen

 • Trafikverkets årliga repetitionsutbildning inom Elsäkerhetsledare Spår och Maskin 

 • Trafikverkets årliga repetitionsutbildning inom Trafikbestämmelser för järnväg – TTJ

   

Kontakta oss gärna för mer information!